STICHTING HULP aan ROEMENIË MOORDRECHT

 

De Stichting heeft als doelstelling hulp en ondersteuning 
te bieden op maatschappelijk en geestelijk gebied 
aan gemeenschappen in Roemenië.


De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- Het tot stand brengen en onderhouden van wederzijdse contacten.
- Het inzamelen van geld en goederen.
- Het verzorgen van transporten naar Roemenië.
- Het opzetten van projecten en het begeleiden hiervan.
- Het werven van fondsen. 
 
De inwoners uit de gemeenschappen zijn zelf nauw betrokken bij de diverse projecten. 
Zij zorgen ervoor dat de hulp terecht komt bij degenen die het op dat moment het hardst nodig hebben.

 

De eerste contacten dateren al sinds ± 1980. Destijds - en nog altijd - onderhouden leden van de stichting kerkelijke en burgerlijke contacten met diverse instanties in Transsylvanië. 
Vanaf 1996 concentreert de hulp zich op de gemeente Barátos en omgeving.
Er werd o.a. met geld en goederen vanuit Moordrecht een gemeenschapshuis aan de pastorie gebouwd en de lagere school werd voorzien van meubilair en sanitair.

Het opzetten van deze projecten hebben als doel, dat de inwoners van Bárátos hiermee inkomsten verwerven, maar ook dat er werkgelegenheid wordt geschapen. De contacten met Barátos staan sinds de corona periode op een laag pitje.

Tevens worden regelmatig leermiddelen, computers, kleding en medische hulpgoederen verstuurd voor plaatselijke scholen en zorginstellingen.

 

Vanaf 2016 geeft de stichting ook hulp aan de gemeente Kőrispatak, waar het predikanten echtpaar Kati en Levi Gilyén tot 2022 actief waren. Nu lopen onze contacten via de nieuw predikant Anita Somobi.

Het predikanten echtpaar Kati en Levi Gilyén zijn sinds 2022 verhuist naar Szolváta.