ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

 

 

ANBI-status
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor hebben wij van de belastingdienst een ANBI-status verkregen. RSIN/fiscaalnummer ANBI: 813538440.

 

Bestuur

- P.A. Blanken (voorzitter)
- A. Gazda (secretaris)
- J. Koppenaal (penningmeester)
- J.J. La Grand

- A. J. van der Mark
- W. Groenendijk

 

Overige gegevens

ABN AMRO rekeningnummer: NL28ABNA054.14.80.634
Secretariaat: Meester Lallemanstraat 97, 2841 CC Moordrecht

Email: shrmoordrecht@gmail.com

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24361708. 

 

 

Beloningenbeleid

De Stichting kent geen beloningen uit. Er is geen financiële vergoeding voor de inzet van bestuursleden en vrijwilligers. Eventuele onkosten, zoals huur van vrachtauto voor transport naar Roemenië en dergelijke zaken worden vergoed op basis van kostprijs.

 

 

SHRM fondswervende instelling volgens ANBI

ANBI document voor fondswervende instellingen
anbi-fondswerv-organisatie SHRM.pdf
Adobe Acrobat document 413.5 KB

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022
2022 Jaarrekening.pdf
Adobe Acrobat document 233.1 KB
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2021.pdf
Adobe Acrobat document 120.5 KB
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2020.pdf
Adobe Acrobat document 120.0 KB
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2019.pdf
Adobe Acrobat document 125.4 KB
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018.pdf
Adobe Acrobat document 120.2 KB
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017.pdf
Adobe Acrobat document 117.7 KB
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016.pdf
Adobe Acrobat document 37.2 KB
Jaarrekening 2015
jaarrekening 2015.pdf
Adobe Acrobat document 53.2 KB
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014.pdf
Adobe Acrobat document 314.7 KB

Jaarbegrotingen

Jaarbegroting 2024
SHRM begroting 2024.pdf
Adobe Acrobat document 113.2 KB
Jaarbegroting 2023
SHRM begroting 2023.pdf
Adobe Acrobat document 585.7 KB
Jaarbegroting 2022
SHRM begroting 2022.pdf
Adobe Acrobat document 66.0 KB
Jaarbegroting 2021
SHRM begroting 2021.pdf
Adobe Acrobat document 67.0 KB

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021-2023
Jaarverslag 2021-2023.pdf
Adobe Acrobat document 292.1 KB
Jaarverslag 2017-2020
Jaarverslag 2017-2020.pdf
Adobe Acrobat document 64.7 KB
Jaarverslag 2016
2016 In Vogelvlucht.pdf
Adobe Acrobat document 149.9 KB
Jaarverslag 2013
SHRM jaarrek 2013.pdf
Adobe Acrobat document 771.6 KB
Jaarverslag 2012
SHRM Jaarverslag 2012.pdf
Adobe Acrobat document 692.8 KB