ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

 

 

ANBI-status
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor hebben wij van de belastingdienst een ANBI-status verkregen. RSIN/fiscaalnummer ANBI: 813538440.

 

Bestuur

- P.A. Blanken (voorzitter)
- M. Boom (secretaris)
- J. Koppenaal (penningmeester)
- J.J. La Grand

- A. J. van der Mark
- W. Groenendijk

 

Overige gegevens

ABN AMRO rekeningnummer: NL28ABNA054.14.80.634
Secretariaat: Land voor Water 53, 2841 NC Moordrecht

Email: shrmoordrecht@gmail.com

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24361708. 

 

 

Beloningenbeleid

De Stichting kent geen beloningen uit. Er is geen financiële vergoeding voor de inzet van bestuursleden en vrijwilligers. Eventuele onkosten, zoals huur van vrachtauto voor transport naar Roemenië en dergelijke zaken worden vergoed op basis van kostprijs.

 

 

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2019.pdf
Adobe Acrobat document 125.4 KB
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018.pdf
Adobe Acrobat document 120.2 KB
Jaarrekening 2017.pdf
Adobe Acrobat document 117.7 KB
Jaarverslag 2016
2016 In Vogelvlucht.pdf
Adobe Acrobat document 149.9 KB
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016.pdf
Adobe Acrobat document 37.2 KB
Jaarrekening 2015
jaarrekening 2015.pdf
Adobe Acrobat document 53.2 KB
Jaarrekening 2014.pdf
Adobe Acrobat document 314.7 KB
Jaarverslag 2013
SHRM jaarrek 2013.pdf
Adobe Acrobat document 771.6 KB
Jaarverslag 2012
SHRM Jaarverslag 2012.pdf
Adobe Acrobat document 692.8 KB