Bouw gemeenschapsruimte in Körispatak - foto's van de start, juli 2017, tot juni 2019

Foto'van de bouw

Bouwplannen in Kőrispatak (Criṣeni)

 

NIEUW PROJECT: ondersteuning wijkverpleging

 

Momenteel richten we ons op medische ondersteuning voor de 3 dorpskernen van Bárátòs. Afgelopen jaren zijn de spullen voor de wijkverpleging wegbezuinigd, waardoor er echt hulp nodig is op dit gebied. U kunt ons helpen door zaken zoals rolstoelen, krukken, rollators, verbandmiddelen en dergelijke ter beschikking te stellen. Vanuit het bestuur organiseert Jan la Grand de inzameling.

 

 

 

PROJECTEN

Afgelopen jaren zijn er vele andere projecten succesvol uitgevoerd:

- Renovatie cultureel centrum

- Kaasmakerij in Barátos

- Melkmachines

- Melktank

 

 

PROJECT: renovatie cultureel centrum

 

De reformatorische gemeente van Barátos heeft van de Roemeense overheid in 2005 het Cultureel Centrum terug gekregen. Voor 1950 was het Cultureel Centrum in gebruik bij tal van folkloristische activiteiten.

Helaas was het gebouw niet goed onderhouden door de overheid en daardoor deels verpauperd. Maar de staat was wel dusdanig, dat het gerenoveerd kon worden. De reformatorische gemeente van Bárátos wil dit huis als multifunctioneel centrum gebruiken. Want de Hongaarse cultuur in stand houden is een belangrijk onderdeel binnen de Hongaarse gemeenschap in Roemenie.

Voor de renovatie heeft de Stichting subsidie aangevraagd bij het NCDO en deze werd toegekend, wat inhield een verdubbeling van de opbrengsten, die de stichting bijeen haalt met acties. Dus voor elke opgehaalde euro, werd door het NCDO een euro bijgelegd. NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling en helpt organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen door subsidieverstrekking voor projecten.
 

Cultureel Centrum geopend!

Op zondag 31 mei 2010 was de renovatie gereed en kon het Cultureel Huis worden (her)opend. Een delegatie van het Bestuur van de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht en een aantal donateurs waren naar Bárátos gereisd om de opening bij te wonen. Bij deze opening bleek dat het opzetten van dit soort projecten een dankbare en noodzakelijk taak is en blijft. De Reformatorische kerk en gemeente van Bárátos hebben hun dank uitgesproken voor de 20 jaar, welke de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht projecten financieert en hulpgoederen transporteert naar Bárátos. Dit is gebeurd door Bep van Meeteren, Wil Verdoold (leden van het eerste uur) en Anton Blanken te benoemen tot erelid van de Reformatorische kerk te Bárátos.

Speerpunten Cultureel Centrum
Een grote bron van zorg is vooral het ontbreken van recreatiemogelijkheden voor de jeugd.

Dit heeft tot gevolg dat jongeren hun heil zoeken in de plaatselijke kroegen, en al op jeugdige leeftijd dreigen te ontsporen.

Speerpunten voor de jeugd:
- Ontmoetingsplek
- Muziek/dans
- Internet
- Cursussen
- Sport

Voor de gehele bevolking:
- Culturele aktiviteiten in de grote zaal
- Schoolmusical, plaatselijk muziekuitvoeringen
- Regionale aktiviteiten
- Bibliotheek
- Cursussen
- Lezingen
- Medisch Centrum/consultatieburo
- Bruiloften/jubilea.

 

PROJECT: Kaasmakerij in Barátos
Naast het zenden van kleding richting Báratos werd als een van de eerste projecten gestart met het opzetten van een kaasmakerij. Materialen werden geschonken door boeren uit de Krimpenerwaard die met het kaasmaken waren gestopt. In Báratos is dit materiaal nog altijd zeer bruikbaar. 

 

Na een aanvankelijke start onder primitieve omstandigheden mag het project geslaagd genoemd worden. Onder andere het afbakenen van weidegronden en machinaal melken was er niet bekend. Alles gebeurde met de hand. Inmiddels biedt de kaasmakerij werk aan ongeveer 12 medewerk(st)ers die dagelijks aan de slag gaan met melkweidewagens en melkmachines... uit Nederland!

 

 

PROJECT: Melkmachines
Een oproep in de landelijke agrarische bladen was het begin van het melkmachineproject. Een grote groep vrijwilligers was maanden in de weer om 12 complete melkmachines samen te stellen. Een verbeterd perspectief voor de boeren in het Roemeense dorp.

 

Verder wordt er concrete hulp geboden doordat geleverde goederen,
waaronder kleding en agrarisch gereedschap, verkocht worden in een
aantal winkeltjes, beheerd door vrijwilligers. De opbrengsten uit deze verkoop gaan naar plaatselijke projecten.

 

 

PROJECT: Melktank

Een nieuwe bron van inkomsten: eind april 2005 werd in Báratos een melktank opgesteld die moet gaan zorgen voor een inkomstenbron voor vele boeren uit de omgeving. Voor deze tank is van de gemeente een inmiddels opgeknapte ruimte ontvangen. 

50 boeren doen mee aan het project. Op dit moment wordt er een leveringscontract gemaakt met een melkfabriek om een goede prijs af te spreken. Er wordt een medewerker aangesteld die bij de tank de melk van de boeren in ontvangst neemt. Ook wordt de melk direct gekoeld. Deze twee zaken moeten uit de meer-opbrengsten van de melk betaald kunnen worden.