VRIEND VAN BÁRÁTÒS

 

Word een 'vriend van Bárátòs' en daarmee donateur van de Stichting Hulp aan Roemenië Moordrecht!

Omdat velen van U de contacten in Roemenië en speciaal met onze zustergemeente Bárátòs, een warm hart toedragen, heeft de Stichting bedacht een vriendengroep op te richten.

Wat houdt dit in?
- Wanneer er bezoek uit Roemenië komt, zult U de gelegenheid krijgen de mensen te ontmoeten.
- Als er door de Stichting een bezoek wordt gebracht aan Bárátòs, ontvangt u een reisverslag.
- Als er goederen worden verzameld en verstuurd wordt U hiervan op de hoogte gebracht.
- U wordt op de hoogte gehouden van alle andere activiteiten van de Stichting.
- Minimaal één keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief.
- Misschien wordt u gevraagd te helpen bij acties e.d.

 

 

Vriend van Bárátòs wordt U door zicht aan te melden als donateur van onze Stichting. De inzet voor dit donateurschap is € 10 of meer per jaar. Meld u hier aan.

Indien u een e-mailadres heeft, zullen wij de informatie verspreiden via dit e-mailadres.  Zo niet, dan ontvangt U het op papier door uw brievenbus.